Pasted Graphic


Produkcja
Od rysunku aż do gotowego produktu - nasz zespół organizuje i w pełni zabezpiecza przebieg całego procesu produkcyjnego kompleksowych części maszyn, podzespołów i gotowych produktów. Projektujemy, zabezpieczamy proces produkcyjny i gwarantujemy kontrole jakości na najwyższym poziomie.
Produkcja odbywa sie w fabrykach i warsztatach środkowej i wschodniej Europy, głównie w Polsce i na Ukrainie, a także w krajach sąsiednich. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu i stałemu udoskonalaniu procesów technologicznych możemy polegać na niezawodnych wykonawcach.

Wykonujemy:

Urzadzenia ze stali kwasoodpornej
zbiorniki
zbiorniki magazynowe
zbiorniki wieloplaszczowe
kanaly: np. kanaly oparowe, kanaly na gazy odlotowe, kanaly na gazy spalinowe
rurociagi
kolnierze
cyklony
mieszalniki
wyparki
wymienniki ciepla
konstrukcje
Odlewy

w formach piaskowych:
żeliwne (żeliwo szare i sferoidalne),
z metali kolorowych (stopy aluminium, mosiądz, brąz),
precyzyjne metodą traconego wosku (staliwne i z metali kolorowych),
Obróbkę plastyczną:
gięcie,
tłoczenie i wykrawanie
kucie - odkuwki stalowe i z metali kolorowych (stopy aluminium, miedzi i żelaza),
Obróbkę mechaniczną:
toczenie,
frezowanie,
szlifowanie,
wiercenie,
cięcie metali plazmą i laserem (grubość ciętej blachy zależna od gatunku materiału - plazma do 70 mm, laser do 20 mm),
Spawanie:
elektryczne łukowe i w atmosferze ochronnej (MIG, MAG, TIG),
gazowe,
Lutowanie:
miękkie i twarde,
Obróbkę cieplną:
nawęglanie,
węgloazotowanie,
hartowanie,
wyżarzanie,
obróbka cieplna na piecach przelotowych,
hartowanie indukcyjne
Obróbka galwaniczna:
czernienie,
fosforanowanie,
cynkowanie chemiczne i ogniowe,
anodowanie,
Powłoki Lakiernicze:
lakierowanie “mokre” (farby jedno i dwuskładnikowe),
lakierowanie proszkowe,